Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB

Föräldracentrum i Malmö har sedan 1998 arbetat med familjer i behov av att förändra sin livssituation.

I början av 2009 vidareutvecklade vi vår verksamhet med ännu större fokus på ungdomar med drogmissbruk.

2011 bildades vårt nya företag Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB då vi introducerade en ny och för Sverige helt unik behandlingsmetod, nämligen multidimensionell familjeterapi (MDFT).

Multidimensionell familjeterapi är en manualstyrd, evidens- och familjebaserad öppenvårdsbehandling som är särskilt utvecklad för ungdomar med begynnande eller pågående missbruk, NP problematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och andra avvikande beteenden.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas multidimensionell familjeterapi som åtgärd vid behandling av ”användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år.”​​

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB erbjuder:

Målsättningar

Vi vill göra våra klienter delaktiga genom att uppmärksamma, respektera och använda familjens befintliga styrkor och resurser.

Familjebehandlingens syfte är att öka familjens känsla av kompetens och ta kontroll över sina egna liv.​

Vi som arbetar med Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB erbjuder våra uppdragsgivare den bästa och mest kostnadseffektiva vården för deras klienter.

Vårt upptagningsområde är hela landet och vi tar emot ungdomar i åldern 12-24 år.

Kontakta oss här:

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Nyheter  ​​

Nyhetsbrev MDFT International

17-06-06

Randomiserad kontrollerad studie (RCT): MDFT-metoden förhindrar och minskar kriminalitet

Läs mer 

Besöksadress i Göteborg

17-06-29

 F.r.o.m hösten 2017 finns vi även i Göteborg på Kungsgatan 12


En familj skriver...

17-03-30

​En familj berättar om sin erfarenhet av MDFT-behandlingen

Läs mer

EMCDDA

17-02-27

Best practice portal

Läs mer

Sveriges Radio

17-01-13

ADHD-mediciner missbrukas 

mer än man trott

Läs mer

För fler nyheter, klicka här

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB
Nordlinds väg 95
217 73 Malmö
Tlf.: 0406110041
CVR: 556843-8302
adam@mdft.se

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB

Luntmakargatan 96

113 51 Stockholm

Tel: 0406110041
adam@mdft.se

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB

Kungsgatan 12, 

411 19 Göteborg

Tel: 0406110041
adam@mdft.se

Adress

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB

Nordlinds väg 95, 217 73 Malmö

Besöksadress Stockholm: Luntmakargatan 96

Besöksadress Göteborg: Kungsgatan 12

KONTAKT

Telefon: +46 (0)40-611 00 41

Mail: adam@mdft.se

Org nr: 556843-8302

Ramavtal

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB och Föräldracentrum har ramavtal med Kommun-förbundet Skåne, Halland och Kronobergs län. MDFT har även ramavtal med 8 kommuner i Stockholmsområdet.